Autismus je neurovývojová porucha, která ovlivňuje způsob, jakým jedinec vnímá a interaguje se světem kolem sebe. Tato porucha má různé formy a projevy, což znamená, že se autismus může projevovat různými způsoby u různých lidí. Hlavním rysem autismu je obtížnost v sociální komunikaci a interakci, spolu s omezenými a opakujícími se vzorci chování, zájmů a aktivit.

Některé ze znaků a charakteristik autismu zahrnují:

Problémy s komunikací: Lidé s autismem mohou mít problémy s verbální a neverbální komunikací. Mohou mít potíže s porozuměním sociálních norem, jako jsou pohledy do očí, gesta a mimika. Mohou mluvit neobvyklým způsobem nebo mít omezenou schopnost používat řeč k vyjádření svých potřeb a pocitů.

Omezené zájmy a aktivity: Lidé s autismem mohou vykazovat silný zájem nebo posedlost určitými tématy, předměty nebo činnostmi. Tento zájem může být velmi specifický a intenzivní.

Opakující se vzorce chování: Autistické osoby mohou projevovat opakující se vzory chování, jako jsou opakování slov nebo frází (echolálie), pohybů (stereotypy) nebo fixace na určité objekty nebo rutiny.

Potíže s flexibilitou a změnami: Někteří lidé s autismem mohou mít obtíže s přizpůsobením se změnám v rutinách a plánech. Mění se nečekané situace, mohou se cítit zmatení nebo neklidní.

Citlivost na smyslové podněty: Někteří jedinci s autismem mohou být přecitlivělí na světelné, zvukové, dotykové nebo jiné smyslové podněty. To může způsobovat stres nebo úzkost v reakci na běžné vnější vjemy.

Široká variabilita: Autismus má širokou variabilitu v projevech a závažnosti. Někteří jedinci mohou mít výraznější obtíže, zatímco jiní mohou vykazovat méně výrazné znaky.

Je důležité si uvědomit, že autismus je komplexní a multidimenzionální porucha. Diagnóza autismu se provádí na základě pozorování chování a vývoje osoby odborníky v oblasti duševního zdraví a neurologie. Autistické osoby mohou profitovat z různých terapeutických a podpůrných přístupů, včetně terapie chováním, komunikace a sociálních dovedností, které jim pomáhají lépe interagovat s okolním světem a zvládat každodenní výzvy.

 

 

 

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů