Učit se učit

V aktuální době máme možnosti učení a využití domácího vzdělávání je jedna z mnoha možností. Provázím rodiny v rámci domácího vzdělávání - zprostředkuji zkušenosti s tímto typem učení + předám důležité, konkrétní kroky, které vedou k tomu, aby se domácí vzdělávání dařilo.

Zajímá mě více

Proč bych vám uměla pomoci? 

Již cca 30 let se pohybuji ve světě učení a vzdělání. 7 let pracuji sebeřízeně, v terénu. Konzultuji dnes a denně průběh učení. Učení s ohledem na fungování mozku je zaměřené na objevení potenciálu každého člověka, jeho podporu a rozvoj. V procesu učení využívám neuroplasticitu mozku, opírám se o neurovědu ve vzdělání. 

Průběh učení se týká dětí i dospělých. Moje role, je role průvodce, facilitátora, podporovatele učení. Každého, kdo se věnuje učení. 

Jsem nadšenec v učení, propojuji učení s kreativitou, smyslem, potřebou každého člověka. Vycházím z teorie a myšlenek učitelů - například: J.A.Komenského, M.Montessori, J.Holta, R.Feuersteina, T.Buzana a A.S.Neilla. Propojuji učení se životem. 

Učení v souladu s tímto mottem: 

Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná. - A.Einstein

Průvodce učení

Učit se učit - vždy vytvoříme Spoluučící se skupinu, založenou na oboustranném respektu a kompetencích (pravomocích) 21. století - komunikace, kooperace, kritické myšlení, kreativita.

Společně se poté zaměřujeme na mentální činnost, jakou je učení. A proč?

Pokud se chceme věnovat mentální činnosti, kam patří učení, je potřeba podpořit pilíře učení. Kam patří orientace v prostoru, čase, emoce, hranice, verbalizace. V rámci učit se učit jsou témata, na které narážíme a které je potřeba projít, aby se nám učení dařilo. Například: sebedůvěra, uspořádání informací, kritické myšlení, práce s chybou, hodnocení - popisný jazyk, paměť, myšlení v souvislosti, kreativita, strategické myšlení, práce s nejbližšími cíli. 

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů