Terénní učitelka - Mgr. Petra Dočkalová

Čemu se věnuji?

Učení 21. století - sebeřízené učené – učit se učit

 

Zavádím rodinné učení, zakládám otevřené spoluučící se skupiny. Učení s důvěrou. 

 

Již 28 let se pohybuji dnes a denně ve světě učení, vzdělávání. 

 

Učení, s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující se proces, učení aktivní, vědomé. Tzv. rozumové učení. 

Zajímá mě více

Jmenuji se Petra Dočkalová, jsem Terénní učitelka – 1. sebeřízená učitelka v České republice.

Když mi bylo cca 5 let, tak jsem si hrála na učitelku, učila jsem kuželky, šneky, rodiče mi koupili 37 notýsků (počet žáků ve třídě cca v 80. letech), já jsem připravovala testy, dělala jsem přípravu, vyráběla jsem pomůcky. A to mi zůstalo na celý život. Testy tedy nezadávám. Nehodnotím, využívám popisnou zpětnou vazbu na průběh učení. Neškatulkuji, vždy pracuji tady a teď, pozoruji a zaměřuji se na rychlost učení každého člověka. Naslouchám, abych vnímala zájmy, nadšení studenta/tky. Jsem zastánce toho, že učení má být dobrovolné a má být příjemné, dávat smysl. 

25 let jsem učila v různých typech škol, začínala jsem kdysi jako asistentka studentům se zrakovým handicapem, učila jsem se Braillovo písmo, poté jsem asistovala studentovi se zrakovým handicapem a autismem. Vnímám průběh učení v souvislosti, každý člověk má svůj příběh. Učila jsem a stále doprovázím i skupiny, třídy dětí – v rámci učit se učit. Aby pochopily a rozpoznaly svůj potenciál a směřuji je k sebeřízení, kdy se člověk stává sám sobě učitelem. 

Miluji učení, dnes a denně se již cca 30 let věnuji učení, lidskému potenciálu. Provádím děti i dospělé světem učení. Věřím, že každý přichází na svět s nadáním – s něčím, co mu bylo dáno a pokud spojíme učení s tímto nadáním, smyslem a potřebou, učení je poté nikdy nekončící proces. Učení se stane životním stylem. Jsem tvůrce, tudíž vytvářím prostředí, kde se lidé mohou věnovat učení, vzájemnému učení. 

Vždy se věnuji určité oblasti, podle toho, koho aktuálně provázím. Snažím se rozporovat dogmata a mýty, které máme ve světě učení. Publikuji čas od času články, ráda se účastním rozhovorů. Radši přímo učím, nežli o tom jen mluvím. Takže jsou to témata: nadání, potenciál, bilingvismus, autismus.

Stále na sobě pracuji, navštěvuji školy, komunity i mimo ČR, kde se zamýšlím nad tím, jak změnit sousloví učení mučení na učení je bohatství, učení je nedílná součást života. Každý den mi přináší nový příběh, zamyšlení a stále se mám co učit. Učení je vždy oboustranné a nikdy nekončící. 

Odkazy na mé publikace – články (vše z praxe):

Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet. - Georg Christoph

Spolupracuji se školami, státními i soukromými. Spolupracuji s rodinami, které se chtějí učit, rozvíjet. V současné době jsem terénní učitelka, spolupracuji se školami, rodinami, cizinci. V ČR i na Slovensku. Ve spolupráci mám studenty ze zahraničí – Keňa, Anglie, Francie. Konzultuji učební proces s lidmi i mimo ČR.

Lektoruji: semináře, webináře, workshopy - učit se učit, učit se myslet, učit se žít, FIE v praxi, práce s chybou, plánování, práce s cíli, spolupráce s cizinci. Spolupracuji s různými obory. Učení v různých oborech (sociální sféra, finanční gramotnost).

V roce 2020 zavádím rodinné učení. Přednáším, vedu workshopy na mezinárodních konferencích. Spolupracuji s NPI – v souvislosti s učením lidí odlišným mateřským jazykem. 

Zavádím a aplikuji učení i v rámci tzv. „restartu“ mozku – po mrtvici, infarktu, úrazu. 

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý život žít s vědomím, že je neschopná. - Albert Einstein

Semináře - kurzy

 • Neurověda ve vzdělání
 • ICT
 • Program Step by Step
 • Kurz anglického jazyka (Magic English)
 • Hudební dílny – p. Jenčková (HK)
 • Kurz kritického myšlení
 • Respektovat a být respektován (Nováčková)
 • Kurz mentoringu
 • Kurz pro začínající lektory
 • Projekt nadané dítě
 • Kurz metody Reuven Feuersteina – metoda Instrumentálního obohacení
 • Kurz – Autismus a Aspergerův syndrom
 • Hodnocení a sebehodnocení
 • Rodičovská schůzka jinak
 • Agrese a šikana
 • Komunikačně náročné situace ve škole
 • Podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním 
 • Vzdělávání dítěte s ADHD
 • Znalost Braillova písma

Jelikož se jmenuji Dočkalová „kde mne potřebují, tam se mne dočkají".
Mgr. Petra Dočkalová – Učení a myšlení

1. sebeřízená učitelka v České republice

Ve svém poslání považuji stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkované učení (FIE). Filozofii, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Společně řešíme například příčinu neúspěchu v učení, zprostředkování systému, sebekontrolu a vnitřní disciplínu. 

Spolupracuji s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, úřadem práce a dalšími, kteří mne osloví, po dohodě spolupracujeme. Lektoruji v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ. Stále aktivně učím – na všech stupních – MŠ, ZŠ, SŠ.

Lektoruji, vedu učební plány. Spolupráce je online i offline – vždy hledáme nejlepší řešení (věk není omezen).

Aktuální otázky jsou:

 1. Co to je to sebeřízené učení?
 2. Jak se učit v souladu se světem v 21. století?
 3. Co to je kompetence?
 4. Jak vymyslet a zařídit, aby zodpovědnost za život, učení zůstala u dětí, dospělých?
 5. Jak přijít na potenciál, rozvíjet ho?
 6. Jak pracovat na osobním růstu v rámci učení?
 7. Jaké jsou možnosti učení?
 8. Co to je přirozené učení, učení spojené se životem?
 9. Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení
 10. Moje dítě se nechce učit, mluvit, nedodržuje pravidla
 11. Pořád se doma učíme, ale pořád tomu nerozumím nejde mi matematika, čeština a další...
 12. Práce s chybou, jak mohu využít chybu v procesu učení. Jak vést žáky k tomu, aby neměli strach z chyby, pracovaly s ní, ať už chyba v procesu učení, nebo životní.
 13. Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem
 14. Mám ve třídě cizince, nevím, jak je podpořit a jak je vést v učení
 15. Učím dítě s ADHD, jak ho mohu podpořit v učení?
 16. Mám ve třídě dítě s problémovým chováním…

(jelikož vždy vycházím z potřeb druhých – je potřeba, aby pojmenovali, co potřebují, kam směřují, co hledají)

Jak vedly kroky mého života

2008 - 2013

Absolvování několika speciálních kurzů

Zkušenosti zprostředkovaného učení, kurz kritického myšlení, kurz pro práci s autisty, kurz pro práci s lidmi s Aspergerovým syndromem

2016

Zlom v podobě neúspěšného konkurzu na ředitelku

Přihlásila jsem se do výběrového řízení na ředitelku školy – mojí hlavní myšlenkou bylo vytvořit komunitní školu. 

2017

Krok do neznáma aneb začínám podnikat

Doučování, spolupráce s cizinci, s rodinami, začala jsem šířit proces učení i mimo školu.

2018

Začínám být „Terénní učitelkou“

Vymyslela jsem si svou značku a začala vytvářet koncept učení, který ladím dodnes.

2020

Vývíjím se a tvořím první webináře, učím online

Pracuji na konceptu Rodinné učení, sebeřízené vzdělávání, učení a podpora lidí po mozkové mrtvici.

2020

Účastním se Global teacher price

Stala jsem se semifinalistkou GTP 2020, což je odborná cena pro pedagogy základních a středních škol.

2022

Aktivní spolupráce s rodinami nejen v ČR

V současné době spolupracuji se širokou škálou studentů a pomáhám zlepšovat jejich učicí proces.

A rozhodně nekončím.

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů