Práce se sebehodnocením

Zajímá mě více

Práce se sebehodnocením je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a úsilí. Mějte na paměti, že sebeuvědomění a sebeúcta jsou klíčovými složkami celkového duševního a emocionálního zdraví.

Objektivita: Snažte se být co nejobjektivnější, když hodnotíte své dovednosti a výkony. Zaměřte se na konkrétní informace a fakta, abyste se vyhnuli nadhodnocení nebo podhodnocení svého sebehodnocení.

Pozitivní přístup: Zaměřte se na své silné stránky a úspěchy. Připomínejte si své dosažené cíle a pokroky, abyste posilovali svou sebeúctu.

Realismus: Buďte realističtí ohledně svých očekávání a cílů. Nastavte si reálné a dosažitelné cíle, které vám umožní postupovat po malých krocích.

Sebepozorování: Sledujte své chování, reakce a myšlenky v různých situacích. Tím získáte lepší povědomí o svých reakcích a vzorech.

Zpracování negativní zpětné vazby: Když dostanete negativní zpětnou vazbu, pokuste se ji vnímat jako příležitost k učení. Analyzujte, co můžete zlepšit, a jednejte konstruktivně.

Srovnávání s minulostí: Porovnávejte svůj současný stav s tím, jak jste se vyvíjeli v minulosti. To vám umožní sledovat svůj růst a pokrok.

Zahrnutí emocí: Rozpoznejte své emoce v souvislosti se sebehodnocením. Věnujte pozornost pocitům nedostatečnosti nebo nadřazenosti a pracujte na jejich zpracování.

Sebeodpouštění: Učte se odpouštět si za chyby a nepovedené situace. Nikdo není dokonalý, a chyby jsou součástí učení a růstu.

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů