Downův syndrom, známý také jako trizomie 21, je genetická porucha způsobená přítomností třetí kopie chromozomu č. 21. Tato porucha ovlivňuje fyzický vývoj a kognitivní schopnosti postižených osob. Downův syndrom je nejčastější formou trizomie u lidí.

Některé z charakteristických rysů a rysů, které mohou být spojeny s Downovým syndromem, jsou:

Fyzické rysy: Lidé s Downovým syndromem často mají charakteristické fyzické rysy, včetně zaoblené tváře, menších očí se sklonem nahoru, malých uší a krátkého krku. Mohou také mít nízký svalový tonus, což může způsobovat zpoždění ve vývoji motorických dovedností.

Kognitivní zpoždění: Downův syndrom může způsobit různou míru kognitivního zpoždění. Lidé s touto poruchou mohou mít potíže s učením, pamětí, schopností řešit problémy a porozumět abstraktním konceptům.

Jazykové dovednosti: Mnoho osob s Downovým syndromem má potíže s verbální komunikací. Jejich slovní zásoba a gramatické schopnosti mohou být omezené, a proto mohou využívat gesta a nonverbální komunikaci.

Zdravotní problémy: Lidé s Downovým syndromem jsou náchylnější k určitým zdravotním problémům, včetně srdečních vad, zrakových a sluchových problémů, problémů se štítnou žlázou a imunitními problémy.

Sociální interakce: Mnoho jedinců s Downovým syndromem má rádo interakce s ostatními, i když mohou mít potíže s porozuměním sociálním normám a nuancím.

Moderní zdravotní péče a intervence umožňují lidem s Downovým syndromem žít plnohodnotný život. Včasná diagnostika a podpora jsou klíčové pro optimální rozvoj. Týmy zdravotníků a odborníků, jako jsou pediatři, terapeuti, učitelé a rodinní členové, mohou společně pracovat na podpoře kognitivního, motorického a sociálního rozvoje jedinců s Downovým syndromem.

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů