Dysgrafie je porucha psaní, která ovlivňuje schopnost člověka vytvářet písemný text srozumitelným a čitelným způsobem. Tato porucha není způsobena nedostatečnou schopností vnímat písmena či nesprávnou technikou psaní, ale spíše se týká komplexního procesu spojeného s vytvářením a organizováním psaného textu. Lidé trpící dysgrafií mohou mít potíže s několika aspekty psaní:

Legibilita: Někdy mají obtíže s tím, aby jejich písmo bylo čitelné. Písmena mohou být nepravidelná, tvarově odlišná od standardního písma a někdy se špatně spojují do slov.

Pravopisné a gramatické chyby: Mohou častěji dělat chyby ve správném psaní slov, interpunkci a gramatice.

Ruční pohyby: Může být těžké pro ně udržet konzistenci ve svých ručních pohybech při psaní. To může způsobit nepravidelné tvary písmen a větší námahu při psaní.

Organizace textu: Lidé s dysgrafií mohou mít problémy s uspořádáním myšlenek do strukturovaného psaného textu. Jejich text může být neuspořádaný a obtížně srozumitelný.

Psaní rychlosti: Psaní může být pro ně náročné a časově náročné. Proto mohou mít problémy s rychlostí, s jakou jsou schopni psát.

Dysgrafie může mít různé příčiny, včetně neurologických a genetických faktorů. Může být také součástí širšího obrazu poruchy učení, jako je dyslexie, kdy osoba má problémy s rozpoznáváním a správným spojováním písmen a zvuků.

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů