Dyslexie je porucha učení, která ovlivňuje schopnost číst, rozpoznávat slova a porozumět psanému textu. Tato porucha je spojena s obtížemi v oblasti fonologického zpracování, což je schopnost spojovat zvuky řeči s písmeny a slovy. Lidé trpící dyslexií mají často potíže s následujícími aspekty čtení:

Rozpoznávání písmen a zvuků: Dyslexie může způsobit problémy s tím, aby osoba byla schopna správně spojovat zvuky řeči s odpovídajícími písmeny.

Slovní zásoba a rozumění textu: Čtení slov může být nesnadné a zdlouhavé. Lidé s dyslexií se také mohou potýkat s porozuměním obsahu psaného textu, což může mít vliv na jejich školní úspěch a komunikaci.

Pravopis: Dyslexie může způsobovat obtíže ve správném psaní slov a pravopisných pravidel.

Čtení rychlosti: Lidé s dyslexií mohou číst pomaleji než ostatní a mohou potřebovat více času na zpracování textu.

Dyslexie je neurologická porucha a má genetickou predispozici. To znamená, že se často vyskytuje u více členů rodiny a může být přítomna od dětství. Přesné příčiny dyslexie nejsou zcela známy, ale vědci se domnívají, že souvisí s rozvojem specifických částí mozku zodpovědných za jazykové dovednosti.

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů