Dysortografie je porucha psaní, která se zaměřuje na specifické obtíže s pravopisem a správným psaním slov. Tato porucha je charakterizována tím, že jedinec má problémy s rozpoznáváním a aplikací pravopisných pravidel, což může vést k opakovaným chybám ve psaných slovech.

Lidé trpící dysortografií mohou mít potíže s následujícími aspekty psaní:

Pravopisná chyby: Může se jednat o opakující se chyby ve správném psaní slov. Tito jedinci mohou ztrácet písmena, přidávat zbytečná písmena nebo je zaměňovat.

Nepravidelnosti v pravopisu: Dysortografie může způsobovat, že osoba píše slova tak, jak si je pamatuje nebo jak je slyší, což může vést k nepravidelným a nesprávným pravopisným formám.

Porozumění pravopisných pravidel: Lidé s dysortografií mohou mít obtíže s porozuměním pravopisných pravidel a tím pádem jim může být těžké je uplatňovat ve svém psaní.

Konzistence v pravopisu: Osoby trpící dysortografií mohou mít problémy s udržením konzistence ve svém pravopisu. Mohou psát slova různými způsoby i v rámci jednoho textu.

Dysortografie může mít různé příčiny, ačkoli genetické a neurologické faktory mohou hrát roli. Je důležité si uvědomit, že dysortografie se týká primárně pravopisu a způsobu, jakým jsou slova zapsána na papír či do elektronické podoby. Rozdíl mezi dysortografií a dyslexií spočívá v tom, že dyslexie se týká poruch čtení a porozumění psanému textu, zatímco dysortografie je zaměřena především na pravopisné chyby a obtíže při psaní slov.

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů