Dyspraxie, také známá jako porucha motorického vývoje (DCD - Developmental Coordination Disorder), je neurologická porucha, která ovlivňuje schopnost plánovat a provádět pohyby koordinovaným způsobem. Tato porucha zahrnuje potíže s motorickými dovednostmi, ať už jde o hrubou motoriku (např. chůzi, běh) nebo jemnou motoriku (např. psaní, oblékání, manipulaci s předměty).

Lidé trpící dyspraxií mohou mít potíže s následujícími oblastmi:

Grubá motorika: Mohou mít problémy s učením se základních motorických dovedností, jako je chůze, běh, skákání, házení a chytání míče.

Jemná motorika: Dyspraxie může zasahovat do jemných motorických dovedností, což zahrnuje psaní, kreslení, manipulaci s malými předměty, stahování knoflíků nebo zavírání zipů.

Koordinace: Lidé s dyspraxií mohou mít obtíže s koordinací pohybů, což se může projevit například tím, že mají problémy s udržením rovnováhy, střídáním nohou při chůzi nebo prováděním složitějších pohybových vzorů.

Prostorové vnímání: Dyspraxie může ovlivňovat schopnost orientace ve fyzickém prostoru a porozumění prostorovým konceptům.

Organizace úkolů: Lidé s dyspraxií mohou mít problémy s organizací a plánováním úkolů, což může ovlivnit jejich schopnost strukturovat čas a dokončovat úkoly.

Dyspraxie může ovlivňovat různé oblasti života, včetně školního vzdělání, každodenních aktivit a sociální interakce. Příčiny dyspraxie nejsou zcela jasné, ale věří se, že souvisí s poruchami v neurologickém vývoji, které ovlivňují oblasti mozku zodpovědné za motorické dovednosti.

Osoby s dyspraxií mohou profitovat z terapeutického přístupu, který zahrnuje různé strategie a cvičení na zlepšení motorických dovedností, koordinace a prostorového vnímání. Specializovaní terapeuti, jako jsou ergoterapeuti nebo fyzioterapeuti, mohou spolupracovat s jednotlivci trpícími dyspraxií a pomoci jim získat dovednosti, které usnadní jejich každodenní život.

 

 

 

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů