Dyskalkulie je porucha učení, která se týká matematických dovedností a schopnosti pracovat s čísly. Podobně jako dyslexie (porucha čtení) se dyskalkulie zaměřuje na obtíže v konkrétní oblasti učení, v tomto případě matematiky. Lidé trpící dyskalkulií mají problémy s následujícími matematickými dovednostmi:

Rozpoznávání čísel: Osoby s dyskalkulií mohou mít obtíže s rozpoznáváním a pochopením hodnot čísel. To může zahrnovat potíže s určováním, které číslo je větší nebo menší, a s porovnáváním čísel.

Aritmetické dovednosti: Dyskalkulie může ovlivnit schopnost provádět základní matematické operace, jako jsou sčítání, odčítání, násobení a dělení. Osoby s dyskalkulií mohou dělat chyby v počítání nebo mohou mít potíže s porozuměním, jak matematické operace fungují.

Počítání na prsty: Lidé s dyskalkulií mohou spoléhat na počítání na prsty i při jednoduchých výpočtech.

Prostorové a časové koncepty: Dyskalkulie může mít vliv na schopnost rozumět prostorovým a časovým konceptům, což může mít dopad na geometrii, měření a práci s časem.

Pochopení matematických problémů: Lidé s dyskalkulií mohou mít potíže s pochopením matematických problémů a s tím, jak zformulovat matematický problém a najít řešení.

Podobně jako u dalších poruch učení, přesné příčiny dyskalkulie nejsou zcela známy, ale zdá se, že genetické faktory a neurologické rozdíly hrají roli. Je důležité, aby byla dyskalkulie diagnostikována včas, aby bylo možné poskytnout podporu a strategie, které pomohou jedinci s tímto problémem. Specializovaní pedagogové, psychologové a matematici mohou společně pracovat na identifikaci konkrétních obtíží a vypracovat plán podpory a intervencí, který pomůže zlepšit matematické dovednosti jedince s dyskalkulií.

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů