ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), známá též jako porucha pozornosti s hyperaktivitou, je neurovývojová porucha, která postihuje děti, mládež i dospělé. Charakterizuje se problémy v oblasti pozornosti, hyperaktivitou a impulzivitou. Lidé s ADHD mohou mít potíže s koncentrací, řízením emocí a impulzivním chováním. Porucha se projevuje různě u každého jednotlivce a může mít značný vliv na vzdělávání, pracovní výkon, mezilidské vztahy a celkovou kvalitu života.

Existují tři hlavní typy ADHD:

Převážně nepozorná forma (převažující projevy poruchy pozornosti): Osoby s tímto typem mají obtíže udržet pozornost, jsou často roztržité, těžko se soustředí na úkoly, ztrácejí se v detailu, mohou zapomínat na důležité úkoly a mají potíže s organizací.

Převážně hyperaktivně-impulzivní forma (převažující projevy hyperaktivity a impulzivity): Tento typ je charakterizován vysokou úrovní fyzické hyperaktivity, tedy nadměrného pohybu, a impulzivity, což znamená náhlé a neuvážené chování bez přemýšlení o následcích.

Kombinovaná forma: Tento typ kombinuje symptomy nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity.

Příznaky ADHD mohou zahrnovat:

  • Nedostatek pozornosti na detaily nebo obtíže s udržením pozornosti na úkolech nebo hrách
  • Obtíže s organizací úkolů a aktivit
  • Ztráta věcí potřebných k úkolům
  • Nedostatek schopnosti naslouchat, když je na něco mluveno přímo k nim
  • Ztráta se v myšlenkách a neschopnost dokončit úkoly
  • Často zapomínají na každodenní úkoly
  • Časté přesedání nebo šplhání v nevhodných situacích
  • Nedokáží sedět klidně na místě
  • Přerušování ostatních, mluvení bez ohledu na to, když se to očekává
  • Neschopnost čekat na svůj řád

Diagnóza ADHD se provádí na základě vyhodnocení chování a projevů jedince lékařem nebo psychologem, kteří zhodnotí přítomnost a závažnost symptomatických znaků. Léčba může zahrnovat kombinaci kognitivní behaviorální terapie, rodinné terapie, změn životního stylu a v některých případech léčiv. Je důležité brát v úvahu individuální potřeby a přístup, který nejlépe podporuje konkrétního jedince s ADHD.

Sebeřízení jako prostředek k učení sebe sama

Pomůžu Vám s nastavením procesu učení. Mozek je sval a musí se trénovat pořád, stejně jako ostatní svaly v těle. Celý proces projdeme a naučím Vás, jak trénovat správně.
Konzultace
Sebe - řídit
Schopnost
sebehodnocení
Psychohygiena
Sebeřízení
Práce s emocemi
Práce s časem
Odpovědnost za svoje chování
Volba

Nezávazná poptávka

Zeptejte se na cokoliv nebo si domluvte svoji první konzultaci. Těším se.
Vaše jméno
E-mail
Telefon
Zpráva
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů