1. sebeřízená učitelka v České republice

Ve svém poslání považuji stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkované učení (FIE). Filozofii, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu (učí, učit se, myslet, plánovat, pracovat s cíli, emocemi, pracovat s hypotézami, strategiemi, vliv prostředí na učení a rozvoj). Společně řešíme například příčinu neúspěchu v učení, zprostředkování systému, sebekontrolu a vnitřní disciplínu. 

Spolupracuji s dětmi, dospělými, rodinami, školami, komunitními centry, úřadem práce a dalšími, kteří mne osloví, po dohodě spolupracujeme. Lektoruji v MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ. Stále aktivně učím – na všech stupních – MŠ, ZŠ, SŠ.

Lektoruji, vedu učební plány. Spolupráce je online i offline – vždy hledáme nejlepší řešení (věk není omezen).