Aktuální otázky jsou:

 1. Co to je to sebeřízené učení?
 2. Jak se učit v souladu se světem v 21. století?
 3. Co to je kompetence?
 4. Jak vymyslet a zařídit, aby zodpovědnost za život, učení zůstala u dětí, dospělých?
 5. Jak přijít na potenciál, rozvíjet ho?
 6. Jak pracovat na osobním růstu v rámci učení?
 7. Jaké jsou možnosti učení?
 8. Co to je přirozené učení, učení spojené se životem?
 9. Neumím se učit, je toho hodně a nevyznám se v tom, potřebuji najít systém a efektivitu v učení
 10. Moje dítě se nechce učit, mluvit, nedodržuje pravidla
 11. Pořád se doma učíme, ale pořád tomu nerozumím nejde mi matematika, čeština a další...
 12. Práce s chybou, jak mohu využít chybu v procesu učení. Jak vést žáky k tomu, aby neměli strach z chyby, pracovaly s ní, ať už chyba v procesu učení, nebo životní.
 13. Potřebuji vymyslet, jak své žáky motivovat, jak to vymyslet, aby naše společné učení bylo příjemné a s respektem
 14. Mám ve třídě cizince, nevím, jak je podpořit a jak je vést v učení
 15. Učím dítě s ADHD, jak ho mohu podpořit v učení?
 16. Mám ve třídě dítě s problémovým chováním…

(jelikož vždy vycházím z potřeb druhých – je potřeba, aby pojmenovali, co potřebují, kam směřují, co hledají)