Začínám být „Terénní učitelkou“

Vymyslela jsem si svou značku a začala vytvářet koncept učení, který ladím dodnes.